7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: அறிவு களஞ்சியம்
10.30-11.00 :: இசை களஞ்சியம்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
12.00-13.00 :: கதைக்கு ஒரு கானம்
13.00-13.30 :: இன்றய  நேயர்
13.30-14.00 :: செய்திகள்
14.00-14.30 :: முத்தாரம்
14.30-15.00 :: சங்கப் பலகை
15.00-16.00 :: உங்கள் விருப்பம்
16.00-17.00 :: சிறுவர் முற்றம்
17.00-17.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
17.45-18.15 :: பிபிசி
18.15-19.00 :: கவிதைக்கு ஒரு பாடல்
19.00-20.00 :: கேட்டாலே பரவசம்
20.00-20.30 :: ஆழியில் தேடி
20.30-21.00 :: ஆழியில் தேடி
21.00-21.30 :: செய்திகள்
21.30-22.00 :: ஐரோப்பிய வம்
22.00-00.00 :: பட்டி மன்றம்
00.00-07.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்


‘ரி-ஆர்-ரி’ (T.R.T) தமிழ்ஒலி வானொலிக்கு நிதி உதவி செய்ய விரும்புவோர் PAYPAL ஊடாக அனுப்பி வைக்கலாம்.


Donate என்பதனை அழுத்தி அதன் பின்னர் வரும் பக்கத்தில் கேட்கும் விபரங்களை நிரப்பி நிதியினை அனுப்பி வையுங்கள்!