திருமண வாழ்த்து – பிரதீபன் & இந்துகா (15/11/2021)

தாயகத்தில் கிளிநொச்சி ஸ்கந்தபுரத்தை சேர்ந்த திருச்செல்வம் குணேஸ்வரி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வன் பிரதீபன் அவர்களும், தாயகத்தில் கிளிநொச்சியை சேர்ந்த நீக்கிளஸ் சிவசக்தி தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி இந்துகா அவர்களும் இன்று 15 ம் திகதி நவம்பர் மாதம் திங்கட்கிழமை திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளார்கள். இன்று திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ள பிரதீபன், இந்துகா தம்பதிகளை அன்பு அப்பா, … Continued

திருமண வாழ்த்து – சாரங்கன் & தர்சி (01/11/2021)

தாயகத்தில் எழுவைதீவை சேர்ந்த Germany கையில்புரோனில் வசிக்கும் இராசரட்ணம் பத்மராணி தம்பதிகளின் செல்வ புதல்வன் சாரங்கன் அவர்களும் தாயகத்தில் காங்கேசன்துறையை சேர்ந்த Germany டெற்றிங்கனில் வசிக்கும் காங்கேயமூர்த்தி வஜந்தி தம்பதிகளின் செல்வ புதல்வி தர்சி அவர்களும் கடந்த 30 ஆம் திகதி அக்டோபர் மாதம் சனிக்கிழமைதிருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளாரகள். கடந்த 30 ஆம் திகதி திருமண … Continued