தடுப்பு முகாம்களில் கொடும் காட்சிகள்! பிரித்தானியாவின் ‘சனல் – 4’ செய்தி நிறுவனம் அதிர்ச்சித் தகவல்

பிரித்தானியாவின் ‘சனல் – 4’ காணொலிச் செய்தி நிறுவனம் அதிர்ச்சித் தகவல்களை வெளியிடுகின்றது. வன்னியில் இருந்து வெளியேறிய மக்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ள ‘வதைத் தடுப்பு முகாம்’களில் உணவு இல்லை; இறப்போர்களது உடலங்கள் அந்த இடங்களிலேயே கிடக்கின்றன; குடும்பங்களிடம் இருந்து பெண்கள் பிரிக்கப்படுகின்றார்கள்; பாலியல் கொடுமைகளுக்கு பெண்கள் உள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள்.

பக்கச்சார்பற்ற முறையில் – சுதந்திரமாகப் – படமாக்கப்பட்ட காட்சிகளும் தடுப்பு முகாம்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் தொண்டு நிறுவன பணியாளர்களுடனான உரையாடல்களும் கொடுமைக் கதைகளைச் சொல்லுகின்றன.

‘சனல் – 4’ நிறுவன காணொலிச் செய்திக்கு இந்த இணைப்பினை அழுத்துக

Source & Thanks : tamilwin.com

Leave a Reply

Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil