‘ஒலி-ஒளி’

தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினர் திரு. பொன் .செல்வராசா வழங்கிய செவ்வி 08/12/2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

11.12.2011 அன்று ஒலிபரப்பாகிய குறுக்கெழுத்துப் போட்டி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினரும் உதயன் பத்திரிகையின் நிர்வாகியும் ஆகிய திரு.சரவணபவன். வழங்கிய செவ்வி 10/12/2011

 

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினர் திரு. அரியநேந்திரன் வழங்கிய செவ்வி 08/12/2011

 

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினர் திரு .செல்வம் அடைக்கலநாதன் வழங்கிய செவ்வி

 

 

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினர் திரு .சிவசக்தி ஆனந்தன் வழங்கிய செவ்வி

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

வன்னி மக்கள் பட்டினிச்சாவு- போருக்கு சேர்த்த பணம் எங்கே? (பாகம் 1) 01/12/2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

வன்னி மக்கள் பட்டினிச்சாவு- போருக்கு சேர்த்த பணம் எங்கே?(பாகம் 2) 04/12/2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் தேசிய ௯ ட் டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினரும் பேச்சாளரும் ஆன திரு . சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி 04/12/2011

 

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

வன்னி மக்கள் பட்டினிச்சாவு- போருக்கு சேர்த்த பணம் எங்கே? 01/12/2011

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.