‘ஒலி-ஒளி’

மன்னார் சன்னார் மக்கள் செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

தமிழ் இன உணர்வாளர் திரு . சண் மாஸ்டர் செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

srilanka

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

world

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

ஸ்ரீலங்கா சிறையிலிருந்து நம்மவர் குரல்

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

முன்னைநாள் தமிழ் தேசிய ௯ட்டமைப்பின் பாராளமன்ற உறுப்பினர் திரு .சிவாஜிலிங்கம் வழங்கிய செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

18.12.2011 அன்று ஒலிபரப்பாகிய குறுக்கெழுத்துப் போட்டி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

srilanka

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

world

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

முள்ளம் தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்ட அமைப்பின் தலைவர் திரு.பிரபாகரன் செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

மக்கள் விடுலைக் கழக(PLOTE) தலைவர் த. சித்தாத்தன் அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ஊடகவியலாளர்திரு.இரா. துரைரட்ணம்அவர்கள் மீது திட்டமிட்டுபரப்பபட்ட பரப்புரைக்கு பதில்

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

ஆன்மிக ஆய்வாளரும் முன்னாள் சுவிஸ் தமிழ் பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஆகிய திரு .கங்கை மகன் அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

பாரிஸ் லாசாப்பேல் பகுதியில் தொடரும் வன்முறைகள்

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.