தமிழக உணர்வாளர் திரு வீரப்பன் அவர்களின் பாரியார் திருமதி. முத்து லட்சுமி அவர்களுடனான செவ்வி (பாகம் 1)

muthulaxmi

  1. V.G.Panneerselvam

    திருமதி முதுலட்சிமி – திரு வீரப்பன் அவர்கள் எப்படி திருமணம் செய்தார்கள் என்ற கதை மிகவும் சுவாரசியமாக இருந்தது. ஒளிபரப்பிய வானொலி தமிழ் சேவைக்கு மிகவும் நன்றி. இதுபோன்ற ஒலிபரப்பு இன்னும் இருக்குமேன் எங்களுக்கு முன்னமே தெரிந்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும்.
    எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி
    வா.கோ.பன்னீர்செல்வம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.