பிரான்ஸ் பாடசாலை ஒன்றில் கல்விகற்று வரும் தமிழ் சிறுவனையும் அவனது குடும்பத்தினரையும் வதி விட உரிமை நிராகரிக்கப் பட்டு இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்புவதை தடுக்கும் விண்ணப்பத்தில் கையெழுத்து இட

http://resf37.free.fr/spip.php?article578

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *