சிறைச்சாலைகளில் வாடும் நம்மவர்கள்

  1. AKADA VIKADAM ARINTHAVAN

    வணக்கம் அனைவருக்கும் இணைய ஆசிரியருக்கும் ! பத்திரிகைகள் உண்மையான செய்திகளை பிரசுரிக்க வேண்டும் பக்க சார்பு இருக்க தான் வேண்டும் இருந்த போதும் பிழைகள் சுட்டி காட்ட படவேண்டும் அதற்குரிய விளக்கமும் வேண்டும் இன்ன மாதிரி செய்தால் இன்ன மாதிரி வெற்றியடையலாம் என்று எடுத்து கூற வேண்டும் . பாதிப்பு என்பது அனைத்து தமிழருக்கும் பொதுவானது .

Leave a Reply

Your email address will not be published.