24.11.2011 அன்று ஒலிபரப்பாகிய தன்னைத்தானே மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் ஆக அழைக்கும் ச .வி .கிருபாகரன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

2 Responses

  1. t.senthilvasan

    அன்பின் தமிழ் ஒலிக்கு கடந்த 24.11.2011 நிகழ்ச்சி இணையம் முலம் கேட்டேன் .
    மன்னிக்கவும் இந்த நிகழ்ச்சி முலம் எம் தகவல்கள் எம் எதிரிக்கு சுவையான தகவல்கள் .த.செந்தில்வாசன் ஜெர்மனி

  2. julius

    இவர்களுக்கு நீங்கள் விளக்கம் கொடுத்தாலும் விளங்கப்போவதில்லை.ஏனெனில் இவர்களுக்கு தெரியும் தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று.என்ன இப்போது சொல்லிக்கொள்ள இவர்களுக்கு காரணம் தேட வேண்டியிருக்கிறது .அதனால் மாட்டுப்பட்டு விடுகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.