ஏற்றத்துடன் துவங்கியதுஇந்திய பங்குசந்தை

posted in: வர்த்தகம் | 0

மும்பை: ஐரோப்பிய பங்கு சந்தைகளில் ஏற்பட்டமுன்னேற்றம், ஐடி துறைபங்குகளின் மதிப்பு உயர்ந்தது போன் றகாரணங்களால் இந்தியபங்கு சந்தை ஏற்றத்துடன் முடிவடைந்தது.


நேற்றைய வர்த்தக இறுதியில் சென்செக்ஸ் 242 புள்ளிகள் உயர்ந்து 16709 புள்ளிகளாக இருந்தது. நிஃப்டி 72 புள்ளிகள் உயர்ந்து 5000 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து 5013 புள்ளிகளாக இருந்தது. இன்றையபங்கு வர்த்தககத்தின் துவக்கத்தில் சென்செக்ஸ் 57.17 புள்ளிகள் உயர்ந்து 16766.77 புள்ளிகளாக இருந்தது. அதேபோல் நிஃப்டியும் 20.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து 5033.35 ஆக இருந்தது. ஆனால் திடீர் என ஏற்பட்டசரிவு காரணமாக இந்திய பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் 143 புள்ளிகள் குறைந்து 16566.54 புள்ளிகளாகவும் நிஃப்டி 36.10 புள்ளிகள் குறைந்து 4976.45 ஆகவும் இருந்தது.

Source & Thanks : dinamalar

Leave a Reply

Your email address will not be published.