இலங்கை அரசின் இனஅழிப்பினை கண்டித்து கடிதம் அனுப்புவதற்கான இணையதள முகவரி

http://www.srilankacampaign.org/takeaction.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *