ஆயிரக் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்கள் களவாடப்பட்டுள்ளன : எச்.எஸ்.பி.சீ

ஆயிரக் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்கள் களவாடப்பட்டுள்ளதாக எச்.எஸ்.பி.சீ வங்கியின் சுவிஸ் கிளை அறிவித்துள்ளது.


முன்னாள் பணியாளர் ஒருவரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்தத் தகவல் திருட்டு சுமார் 15000 வாடிக்கையாளர்களை தாக்கியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

2006ம் ஆண்டு ஒக்ரோபர் மாதத்திற்கு முன்னர் சுவிஸ் எச்.எஸ்.பி.சீ வங்கியில் கணக்குகளைப் பேணியவர்கள் தொடர்பான விபரங்கள் திரட்டப்படவுள்ளது.

எச்.எஸ்.பி.சீ வங்கியில் கடமையாற்றிய கணனி உத்தியோகத்தர் ஒருவரினால் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் குறித்த தகவல்கள் களவாடப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை, தகவல் திருட்டு இடம்பெற்ற விதம் தொடர்பில் சுவிட்சர்லாந்து வங்கி அதிகாரிகள் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

Source & Thanks : coolswiss.

Leave a Reply

Your email address will not be published.