வன்னியிலிருந்து ICRC கப்பல் மூலம் (14.03.2009)திருகோணமலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவரும் மக்களி்ன் பெயர் விபரங்கள்

 

தொகுதி 010

Leave a Reply

Your email address will not be published.