ஆங்கிலத்தில் எமது தாயகம் தொடர்பான அறிக்கைகள் (இதனை பிரிண்ட் எடுத்து எனைய சமுகத்தினர்க்கு குடுத்து உதவுங்கள்)

The Unspeakable Truth

current situation in Sri Lanka

  1. k.vasanthan

    இதனைப்பிரதி செய்து எடுத்து ஏனைய சமூகத்தினருக்கும் கொடுத்து உதவுங்கள்

    தமிழே! உன்னை கொல்பவர்களைக்கண்டால்…………
    என்னால் இயன்றது இவ்வளவுதான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.