வன்னியிலிருந்து ICRC கப்பல் மூலம் திருகோணமலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவரும் மக்களி்ன் பெயர் விபரங்கள்.

 
 
                        
தொகுதி 004                                         
                      

Leave a Reply

Your email address will not be published.