வன்னியில் எம் மக்கள் தலைகளில் விழும் கொத்துக்குண்டுகளை தடுத்து நிறுத்த உடன் கைஎழுத்து வாங்கி 15.03.2009 க்கு முதல் tpas அனுப்பிவையுங்கள்.

வன்னியில் எம் மக்கள் தலைகளில் விழும் கொத்துக்குண்டுகளை

தடுத்து நிறுத்த உடன் கீள் உள்ள படிவத்தை Print எடுத்து

உங்கள் நண்பர்களிடம் கைஎழுத்து வாங்கி 15.03.2009 க்கு முதல் எமக்கு

அனுப்பிவையுங்கள்.

அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

Peace Activities Switzerland

Militärstrasse 84,8004 Zürich

Switzerland

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

Ragu

0041 (0) 76 388 81 01

Tharan

0041 (0) 79 394 94 34

0041 (0) 76 341 94 34

இந்தியா தொடர்புகளுக்கு:

0091 944 44 49 80 41

[email protected]

————————————————————————————

கை எழுத்து வாங்கும் படிவத்தை இங்கே Download செய்யவும்

கை எழுத்து வாங்கும் படிவத்தை Download செய்து Print எடுக்கவும்

Tamil:

01, Download +Print

02, Download +Print

Englisch: Download +Print

Deutsch: Download +Print

French: Download +Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.