02.03.09 அன்று ஒலிபரப்பாகிய சுவிஸ் நேரம்

posted in: ஒலி | 0

சுவிஸ் நேரத்தில் முதலில் தேடும் உறவுகள் அதனை தொடர்ந்து  நான்காம் அகிலத்தின் சோசலிச சமுத்துவ கட்சியின்   இலங்கைக்கான பிரதிநிதி  திரு.மயில்வாகனம் தேவராஜா அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி

Leave a Reply

Your email address will not be published.