01.03.09 அன்று ஒலிபரப்பாகிய அரசியல் சமூக மேடை

posted in: ஒலி | 0

அரசியல் சமூக மேடையில் கலந்துகொண்டவர் தமிழ் மாணவர் பேரவை மற்றும் தமிழ் இளைஞர் பேரவை அவற்றின் நிறுவனர் திரு. மு.பாலகுரு  அவர்கள்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.