வன்னியில் தொடர்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் எமது உறவுகள் தொடர்பாக ICRC தமிழ்ஒலி.கொம்முக்கு அனுப்பிய அறிக்கை

Dear Sir/Madam,
Following your e-mail enquiry with lists of people unaccounted for as a
result of the conflict, dated 25 February 2009, please be informed that at
this stage we cannot provide you with any further information as the
current situation in the LTTE-controlled 
area of Sri Lanka does not allow
for active tracing activities in the Vanni. If the situation changes, ICRC
will be in contact with the National Red Cross / Red Crescent office in
your country.  Therefore, please direct any future enquiries through your
local Red Cross / Red Crescent.

We

thank you for your understanding. Best regards ICRC Protection department Colombo

————

இந்த அறிக்கையின் தமிழ் ஆக்கத்தை பார்க்க இங்கே அழுத்துங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.