ஜெர்மனியில் உள்ள செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் முகவரிகள்

Deutsches Rotes Kreuz
Suchdienst München
Chiemgaustr. 109

D-81549 München

Tel.: 089 – 68 07 73 – 0
Fax: 089 – 68 07 45 92
E-Mail: [email protected]

——-

Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat Suchdienst
Amandastr. 74
20357 Hamburg

Telefon:040 43202-0‎
 Fax:040 43202-200‎

[email protected]

———
DRK-Kreisverband Stuttgart e.V.
Henry-Dunant-Haus, Reitzensteinstraße 9
70190 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2808-0,  Fax: 0711 / 2808-1111
————
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Frankfurt eV‎
Mendelssohnstr. 78
60325 Frankfurt‎
Telefon: 069 719191-0‎
————
DRK Kreisverband Köln e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Oskar-Jäger-Str. 101-103
50825 Köln

Tel.: 0221 54 87 0
Fax: 0221 54 87 247

—————-

DRK Kreisverband Saarbrücken e. V.
Ursulinenstraße 22
66111 Saarbrücken

Telefon und Internet
Telefon: (0681) 37 59 10
Telefax: (0681) 39 15 0

Mail: [email protected]v-saarbruecken.drk.de
Web: www.kv-saarbruecken.drk.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Mi 13:00 – 16:00 Uhr
——————————
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dortumd eV‎
Beurhausstr. 71
44137 Dortmund

0231 1810-0‎
0231 92300013‎ – Fax
drk-dortmund.de
————————————

Deutsches Rotes Kreuz DRK Generalsekretariat‎
Carstennstr. 58
12205 Berlin

030 85404-0‎
030 85404-450‎ – Fax
030 85404-45‎ – Fax
—————-
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Berlin eV‎              
Bundesallee 73, 12161 Berlin‎ – 030 8520042
——————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published.