முல்லைத்தீவு நகரம் படையினர் கட்டுப்பாட்டில்

முல்லைத்தீவு நகரம் சற்று நேரத்துக்கு முன்னர் இராணுவத்தினரின் பூரண

கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகப் பாதுகாப்புப் படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.