முல்லைத்தீவுக் கடற்பரப்பில் சிறீலங்காக் கடற்படையினரின் டோறாப் பீரங்கிப் படகு மூழ்கடிப்பு (19.01.2009) செய்திகள்.

சிறீலங்காக் கடற்படையினரின் டோறா அதிவேகப் பீரங்கிப் படகு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளால் மூழ்கடிகப்பட்டுள்ளது.

இரவு 11.30 மணியளவில் சிறீலங்காப் படையினரின் அதிவேகப் பிரங்கிப் படகுகளுடான கடற்கலன்கள் முல்லைத்தீவுக் கடற்பரப்பை நெருங்கியபோது டோறா கலம் கடற்கரும்புலிகளால் தாக்கி அழிக்கப்பட்டுள்ளது

Source & Thanks : tamilwin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.