வான் தாக்குதல்கள் மூலம் மக்கள் படுகொலை! ஐ.நா பான் கீ மூன்னுக்கு கடிதம்.

வன்னிப் பகுதியில் இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்கள் மீது கொத்துக் குண்டுகள், வான் தாக்குதல்கள் மூலம் மக்களை படுகொலை செய்து சிங்கள அரசின் திட்டமிட்ட தமிழினழிப்புஉடன் நிறுத்த வேண்டும் என மாணவர் ஒன்றியம் ஐ.நா செயலாளர் நாயகத்திற்கு கடிதத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

சிங்கள அரசின் திட்டமிட்ட  இனப் படுகொலையை உடனடியாக தாங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என ஐ.நா செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன் அவர்களிற்கும் தமிழக முதல்வரிற்கும் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் அவசர கடிதத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளது.

Source & Thanks : pathivu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.