சிறுவர்களுக்கான பாடிவரும் மேகம் – நிகழ்ச்சியின் இறுதிச் சுற்று.

null

சிறுவர்களுக்கான பாடிவரும் மேகம் இறுதிச் சுற்று.

புதன்கிழமை 31-12-2008 இரவு 07:30 க்கு இடம்பெறும்.

பங்குபெறுவோர்:

  • காயத்திரி (ஜெர்மனி)
  • நிலானி (பிரான்ஸ்)
  • சுஜிதா (ஜெர்மனி)
  • ரவரீதஸ் நிந்துலன் (FR)
  • நவநீதன் யாழவன் (FR)
  • மிலேனிசா விஜயதயன் (FR)
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.